Jste zde

Domů

Časopis TURISTA          2018

Časopis TURISTA, Zprávy z KČT - archiv 2018

Toto je archiv časopisu TURISTA za rok 2018 ... Rok 2019 najdete zde

30. listopadu 2018 vychází číslo 12/2018    –   Jak si předplatit časopis v roce 2019

Již rok po založení Klubu českých turistů, tedy v roce 1889, začal vycházet klubový časopis, tehdy pod názvem Časopis turistů. Ten se přes varianty Turistika-Horolezectví nebo Turistika postupně ustálil na dnešní podobě TURISTA. V roce 2019 si budeme připomínat 130. výročí vzniku časopisu.


  Zprávy z KČT

  Součástí časopisu jsou i ZPRÁVY Z KČT – ty si (na rozdíl od placeného časopisu) můžete přečíst a stáhnout zcela zdarma:

  Opravy obuvi TRIOP


  Dárkový poukaz TURISTA 2018
  Dárkový poukaz na roční předplatné
  Klikněte pro stažení PDF včetně pokynů

   

  Časopis turista v roce 2018

  V roce 2018 bude časopis vycházet v nezměněném formátu, oproti ročníku 2017 bude však rozšířen o 4 strany.

  Pokud se týká obsahové náplně – zachovány zůstanou zavedené a oblíbené seriály a rubriky, v grafickém ztvárnění z roku 2017 budou zachovány i Zprávy z KČT i informace Z činnosti turistické mládeže. Zachována bude i rubrika Vybavení pro turistiku, ve které budou i nadále představováni čeští i zahraniční výrobci tohoto sportimentu výrobního odvětví. V Turistovi ročník 2018 nebude rubrika Sudoku, zůstane ale zachována křížovka. 

  Od listopadu roku 2017 se vedoucím redakčního týmu stává Mgr. et Mgr. Michal Bařinka.  Ten bude nejen „zastřešovatelem“ týmu externích přispěvatelů a autorů, bude i osobou, která postupně převezme odpovědnost za redakční náplň časopisu a jeho koncepci. S jeho příchodem by se navíc měla zvýšit i jazyková úroveň periodika.

  Cena jednoho čísla je nově 52 Kč.

  Roční předplatné (10 čísel) pro nečleny KČT je 520 Kč.

  Zhotovitel časopisu TURISTA, společnost Lidé a hory, se dohodl s vedením KČT, že v roce 130. výročí KČT získají členové KČT a členové A-TOM zvýhodněné celoroční předplatné časopisu za 320 Kč bez rozdílu typu členství v KČT.

  Předplatné časopisu TURISTA v roce 2019

  Předplatné časopisu TURISTA – www.kct.cz/predplatne-turista

  Blíží se konec dalšího ročníku časopisu TURISTA 2018. Do nového roku 2019 vykročí TURISTA s některými novinkami – časopis bude rozšířen o další stránky, nová bude koncepce, ceny časopisu a dále se zavedou zvýhodněné ceny předplatného pro členy KČT. Nová koncepce, stejně jako nové ceny časopisu pro členy KČT byly vyhlášeny a odsouhlaseny již na dubnové celostátní konferenci KČT. Rozšířený časopis bude v roce 2019 vycházet o rozsahu 76 stran vč. obálky, koncepční úpravy začínají číslem 1–2/2019.

  Nová cena časopisu TURISTA

  Razantní navýšení cen za servis a poštovné, které provedla Česká pošta dvakrát během posledních dvou let, se promítlo i do ceny časopisu TURISTA. Od roku 2019 bude pro nečleny KČT cena jednoho čísla časopisu 55 Kč, celoroční předplatné pro nečleny KČT pak bude 550 Kč.

  Zvýhodněné předplatné pro členy KČT

  Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy KČT bude 390 Kč. Podmínky zvýhodněného předplatného pro členy KČT upravuje platná směrnice KČT „Členské příspěvky a členství v KČT“ (aktualizovanou verzi schválí pod označením ORG3/2018 ÚV KČT v listopadu 2018). Zvýhodněné předplatné se nevztahuje na členy se základním typem členství. Objednatelem časopisu za zvýhodněné předplatné hromadnou objednávkou je výhradně odbor KČT, výjimečně oblast KČT, příp. ústřední sekretariát KČT. Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné předplatné bude poskytnuto pouze členům s rozšířeným či TOP členstvím. Objednávky je možno zaslat kdykoli, nejlépe však do 15. ledna 2019. Je možno objednávat i čísla, která již vyšla, avšak pouze do vyčerpání zásob. Hromadná objednávka musí obsahovat název, číslo a sídlo odboru KČT, dále jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon osoby odpovědné za objednání (na tuto adresu přijde složenka a faktura) a také jména, příjmení i přesné, platné a kompletní adresy jednotlivých předplatitelů (na jejich adresy bude časopis zasílán). Objednávky se zasílají buď poštou na adresu Lidé&Hory, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, nebo v elektronické podobě na e-mail turista@lideahory.cz. Hromadně je možné objednávat i on-line na adrese http://www.kct.cz/predplatne-turista.

  Platby se provádějí až na základě obdržené faktury. Případné reklamace, problémy či nejasnosti ohledně objednávání lze řešit na tel. +420 257 315 459 (prodejna MAPIS) nebo na e-mailu turista@lideahory.cz. Kontaktní osobou je pan Roman Mejšner.

  Poznámka a doplnění zhotovitele

  Podle ORG3/2018 bude zvýhodněné celoroční předplatné poskytováno pouze těm členům KČT, kteří mají u svého odboru nebo oblasti řádně uhrazeno rozšířené či TOP členství. Zhotovitel nebude přijímat objednávky zvýhodněného předplatného jednotlivých předplatitelů z řad KČT bez potvrzení příslušného odboru KČT. Nový člen KČT, který u odboru KČT uhradí rozšířené členství kdykoli během roku 2019, bude zaregistrován jako předplatitel a dostane všechna dosud vydaná čísla časopisu TURISTA z roku 2019. Členové KČT s rozšířeným členstvím mohou objednávat i jednotlivá čísla časopisu TURISTA za zvýhodněnou cenu 39 Kč, za takové zásilky bude účtováno zvýhodněné poštovné ve výši 10 Kč.

  Objednávky v elektronické podobě

  Zhotovitel doporučuje využívat všem zájemcům o objednání celoročního předplatného nebo i jednotlivých čísel časopisu on-line objednací systém, který funguje nonstop na http://www.kct.cz/predplatne-turista. Tento systém vyžaduje pouze vyplnění základních údajů o objednateli. Potvrzení objednávky s uvedením výše platby a vystavení faktury po úhradě objednaného časopisu generuje tento systém automaticky. Tyto dokumenty jsou pak automaticky zasílány na e-mailovou adresu objednatele. Systém šetří čas a výrazně zjednodušuje evidenci.

  Ladislav Jirásko, TURISTA č. 11/2018


  Soutěže a ankety na stránkách časopisu TURISTA v roce 2018

  V č. 1–2/2017 byl v časopisu spuštěn projekt Soutěž s časopisem TURISTA, partnerem projektu jsou české outdoorové firmy. Projekt získal mezi čtenáři poměrně značný ohlas, odpovědi na Anketní lístky po vydání každého čísla Turisty posílalo vždy 150 až 200 čtenářů časopisu. Soutěž bude pokračovat i v tomto ročníku 2018.

  Koncem roku 2017 jsme všem čtenářům, kteří se rádi účastní našich soutěží (prostřednictvím lístku „Anketní lístek – vyhrajte s časopisem TURISTA“), oznámili spuštění nového on-line systému s virtuální hlasovací schránkou pro zasílání odpovědí. Systém, který navazuje na systém Předplatné časopisu TURISTA, měl být přístupný a funkční před vydáním časopisu TURISTA č. 1–2/2018. Tuto novinku se nám stále ještě z časových důvodů nepodařilo zprovoznit. Za zpoždění se všem čtenářům a předplatitelům časopisu omlouváme.

  Důvodem vytvoření tohoto systému je snažší, jednodušší a modernější komunikace pro všechny soutěživé čtenáře a úspora jejich času, současně pak také i lepší informovanost. V posledních letech pak k tomu přistupuje i docela významný moment úspory za stále narůstající poštovné. Při využívání tohoto systému nebudou muset soutěžící posílat Anketní lístky obálkou a platit významně zvýšené poštovné.

  Na systému i se nadále pracuje, systém bude spuštěn po odladění a odzkoušení. O spuštění systému budeme včas informovat.

  Časopis TURISTA 121/2018
  obálka čísla 12/2018
  obálka čísla 11/2018
  obálka čísla 10/2018
  obálka čísla 8-9/2018
  obálka čísla 7/2018
  obálka čísla 6/2018
  obálka čísla 5/2018
  obálka čísla 4/2018
  obálka čísla 3/2018
  obálka čísla 1-2/2018

  Co je náplní časopisu TURISTA

  Novinky a zajímavosti z vlastivědy České republiky pro aktivní turisty, zejména o přírodních zajímavostech, kulturních, architektonických a technických památkách,

  • náměty na výlety zvláště pro ty, kdo se nejen vozí, ale i chodí, běžkují, jezdí na kole či na lodi,
  • informace o turistickém vybavení a o zdravotních aspektech turistiky, informace o službách pro turisty,
  • pozvánky na turistické akce, které jsou otevřeny veřejnosti,
  • poznávací soutěž o ceny, speciální vlastivědně-turistická křížovka, také s cenami pro luštitele,
  • v části „ZPRÁVY“ informace o klubové činnosti KČT.

  TURISTA č. 12/2018

  Poslední číslo časopisu Turista ročník 2018 vyšlo 30. listopadu 2018. Mezi pozvánkami na zajímavou akci upoutá jistě pozornost Český zimní sraz turistů, který proběhne v Polici nad Metují ve dnech 14. až 17. února 2019. 

  K zajímavým tématům a námětům na podzimní nebo zimní výlety patří články Hej mistře! aneb Do kraje Rybovy České mše vánoční  nebo Z Komorní Lhotky na tři horské chaty. Mnoho čtenářů jistě osloví i druhý díl Putování údolím říčky Rokytné, který přiblíží i oblast NPR Krumlovsko-rokytenské slepence. Seriál Rozhledny pokračuje představením rozhledny na Strážném vrchu  nedaleko České Lípy, Klostermannova chata na Modravě je dalším dílem seriálu o chatách KČT. Zajímavý je i článek Odkud přišli Valaši?, který je tentokráte kromě jiného věnován pohoří Parangu nebo geologické lokalitě Costesti.

  Partnerem časopisu a rubriky Vybavení pro turistiku je firma Alpine Pro, jeden z předních domácích výrobců a prodejců outdoorového vybavení. Pro soutěživé čtenáře časopisu Turista věnovala firma Alpine Pro tři velmi kvalitní ceny: Dámskou péřovou bundu, pánskou obuv a outdoorový batoh.

  Objednávky předplatného časopisů lidé&HORY a TURISTA je možné zajistit pomocí on-line systému, který běží non-stop na stránkách www.kct.cz/predplatne-turista.

  TURISTA č. 11/2018

  Aktuální číslo časopisu Turista, které vyšlo 26. října 2018, přináší opět několik zajímavých témat a námětů na podzimní výlety. Mezi takové patří články Stezkou Mikoláše Alše o naučné stezce z Mirotic do Čimelic, nebo Putování za nejkrásnějším výhledem o krásném koutu Českého Středohoří severně od Litoměřic. Seriál Rozhledny pokračuje představením rozhledny na Špičáku u Železné Rudy, seriál o chatách KČT představuje tentokráte chatu Prachov.
  Pro aktivní turisty, kteří se rádi účastní pochodů nebo zajímavých vícedenních akcí, je určena dvoustrana s informacemi o připravovaných akcích jakými jsou např. 48. ročník DP Vysočinou k Telči, Podzimní setkání turistů Středočeského kraje nebo 9. ročník pochodu Žihelskem.

  Obvyklou součástí časopisu Turista jsou i zprávy a novinky z činnosti Klubu a informace o činnosti turistické mládeže.
  Partnerem časopisu a rubriky Vybavení pro turistiku je firma Hanibal, jeden z vyhledávaných specializovaných prodejců outdoorového vybavení s prodejnami v Praze a v Brně. Pro soutěživé čtenáře časopisu Turista věnovala firma Hanibal tři páry kvalitních ponožek Woolpower.

  TURISTA č. 10/2018

  Aktuální číslo časopisu TURISTA přináší jako několik témat a námětů na zajímavé podzimní výlety. Mezi takové patří povídání Pod Kačenčinou horou o orlickohorské princezně Kačence, Voticko o České Sibiři nebo článek o Jihovýchodním Valašsku. Ze zavedených seriálových článků určitě zaujme představení rozhledny na kopci Miloňová nebo informace o útulně na Velkém Polomu stejně jako článek o Masarykově chatě na Beskydě.

  Pro aktivní turisty, kteří se rádi účastní pochodů nebo zajímavých vícedenních akcí, je určena dvoustrana s informace o připravovaných akcích jakými jsou např. Jáchymovský tolar, Tišnovsská padesátka, Do Holyně bez holínek a další. V rubrice Aktuálně jsou zveřejněny změny v síti turistických značených tras.

  Obvyklou součástí časopisu TURISTA jsou i zprávy a novinky z činnosti Klubu a informace o činnosti turistické mládeže.

  Partnerem časopisu a rubriky Vybavení pro turistiku je fryštácká firma TRIOP, jeden z nejvýznamnějších domácích výrobců sandálů a trekové obuvi. Pro soutěživé čtenáře časopisu TURISTA věnovala firma TRIOP tři sandály.

  TURISTA č. 8-9/2018

  Poprázdninovému číslu časopisu TURISTA č. 8-9/2018, které se začalo distribuovat 24. srpna 2018, vévodí na titulní straně pohled na Skalní hrad Sloup u České Lípy.

  V pondělí 11. června 2018 uběhlo přesně 130 let od založení Klubu českých turistů. O víkendu 9. – 10. června 2018 a pak také v pondělí 11. června 2018 proběhly v Praze na několika místech oslavy tohoto výročí. K nejvýznamnějším setkáním patřilo sobotní Podskalské setkání turistů a Vltavanů u Podskalské celnice na Výtoni nebo nedělní Piknik v Botanické zahradě a Splutí Vltavy. Významné bylo i slavnostní setkání v Senátu Parlamentu, které se uskutečnilo 9. června 2018.

  TURISTA přináší informace nejen o těchto akcích, ale i některé myšlenky z projevu předsedy KČT Vratislava Chvátala, který zazněl v Senátu PČR a i pozdrav od předsedy KST Petera Dragúňa.

  Jedním z hlavních obvyklých témat jsou články o Skalním hradu Sloup v severních Čechách a o Valašské Bystřici v severovýchodní části Moravy. Zajímavý tipem na výlet je článek Po stopách praotce Čecha z Prahy do Kralup, ten bude mít pokračování ještě v příštím čísle časopisu.

  Nechybí ani zajímavé seriálové články – představena je rozhledna Na Stráži nedaleko od Nového Boru, chata KČT na Prašivé a 2. díl informací o pavilonu KČT na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891.

  Partnerem časopisu a rubriky Vybavení pro turistiku je firma The North Face, jedna z nejvýznamnějších světových značek, která má svá prodejní centra sportovního vybavení i v Česku. Pro soutěživé čtenáře časopisu TURISTA věnovala firma The North Face 3 velmi hodnotné ceny.

  TURISTA č. 7/2018

  V posledních červnových dnech 2018 bylo rozesíláno na předplatitele i do prodejen v celé republice č. 7/2018 časopisu TURISTA. Na titulní straně je zachycen krkonošský vrchol Vysoké kolo s vysílačem Sněžné jámy.

  Vrchol Vysoké kolo v Krkonoších je rovněž jedním z hlavních témat tohoto čísla. Dalšími zajímavými články a zajímavými tipy na výlet v předprázdninovém čísle Turisty jsou povídání o Liběšické stezce v Železných horách, o Dalešické přehradě na středním toku Jihlavy nebo o šumavském vrchu Mouřenci, který se vypíná blízko Anína nad pravým břehem Otavy. Formou zajímavého rozhovoru je představen Radek Jaroš – jeden z nejpopulárnějších českých sportovců a osobnost českého sportu roku 2014.

  Seriál o chatách KČT představuje chatu Na Kovárně v Kunčině Vsi a Bednářovu chatu Na Vyhlídce nad Vamberkem. Zajímavý je i 1. díl povídání o pavilonu KČT – ten byl připravován na Jubilejní zemskou výstavu, která proběhla v roce 1891 v Praze.

  Partnerem časopisu a rubriky Vybavení pro turistiku je firma HERVIS, jedna z největších prodejních sítí sportovního vybavení v Česku. Pro soutěživé čtenáře časopisu TURISTA věnovala firma HERVIS tři velmi hodnotné ceny.

  TURISTA č. 6/2018

  Šesté číslo časopisu TURISTA ročník 2018 s titulní stranou zříceniny hradu Sirotčí hrádek vychází dle vyhlášeného programu 26. května 2018. 

  Tématem čísla jsou Pavlovské vrchy a CHKO Pálava – jeden z nejkrásnějších koutů jižní Moravy. Čtenářsky zcela jistě zaujmou články o turistické chatě Martiňák, o zajímavých místech kolem řeky Jizery v úseku mezi Benátkami nad Jizerou a Vincem nebo o tajuplných místech Šumavy a králi Šumavy. Zajímavý je určitě i rozhovor s Vildou Dvořákem – dlouholetým zaníceným turistou, který stál u zrodu dálkových a etapových pochodů, je zakladatelem pověsti o brněnském světoběžníkovi Kudrnovi i zakladatelem CK Kudrna.

  Seriál o chatách KČT pokračuje informacemi o Kramářově chatě na Suchém vrchu v Orlických horách, seriál o zajímavostých událostech spojených s hnutím KČT krátce po jeho založení přibližuje události kolem Petřínské rozhledny po povodni v roce 1892.

  Ve Zprávách KČT najdou zájemci mimo jiné i podrobné informace o XVI. Letním turistickém srazu Sokolov 2018, který se uskuteční v termínu 30. června až 8. července 2018.

  Partnerem časopisu a rubriky Vybavení pro turistiku je tentokráte česká firma TRIOP – významný český výrobce sandálů a trekové obuvi.

  TURISTA č. 5/2018

  Od 25. dubna 2018 je dle harmonogramu prováděna rozesílka a distribuce časopisu TURISTA č. 5/2018. Ve vydáních pro předplatitele je příloha Slavíme 130 let KČT, ve které jsou informace a také pozvánky na hlavní akce, na kterých bude připomínáno letošní výročí 130 let KČT.

  Tématem čísla je článek o Jakubu Hronu Metánovském, který se stal jedním z předobrazů českého genia Járy Cimrmana - po přečtení tohoto článku si kraj kolem Častrova, Metánova i Žirovnice zcela jistě zařadíte do svého programu zajímavých výletů. Dalšími tipy na výlet jsou malebná pahorkatina Horečky a skokanské můstky spojené s Jiřím Raškou nebo městečko Tachov v nejzápadnější části Plzeňského kraje

  V seriálu o rozhlednách je představena Alexandrova rozhledna nad Adamova, která je dobře přístupná z moravské metropole Brna. V dalším dílu o historii chat KČT mají čtenáři možnost seznámit se s objektem patřícím k architektonickým perlám mezi chatami KČT, s Masarykovou chatou na Šerlichu v Orlických horách. Čtvrtý díl povídání o rumunských horách nás zavádí do Sedmihradska a do pohoří Apuseni, Bucegi a Harghita. Ve Vybavení pro turistiku se novými nabídkami představuje outdoorový specialista - firma Prosport, tentokráte se dozvíte více o ultralehkém péřovém vybavení NORDISK a o ultralehkých stanech NORDISK. Prosport věnoval pro soutěživé čtenáře časopisu tři velmi hodnotné ceny.

  Na stránkách Turisty č.5/2018 najdete dále i informace o volební Konferenci KČT, která se uskutečnila ve dnech 7. a 8. dubna 2018 a stejně jako v minutých číslech jsou zde zprávy z vedení KČT nebo z významných celoklubových aktivit, a také informace z hnutí TOM.

  Pro všechny zájemce o předplatné časopisu stále platí, že objednávky časopisu je možné zajistit pomocí on-line systému, který běží non-stop na stránkách www.kct.cz/predplatne-turista.

  TURISTA č. 4/2018

  Tématem čísla 4/2018, které vychází 29. března 2018, je několikastránkové povídání o Třebíči i o jeho okolí. Zajímavým tipem na jarní výlety jsou Střední vrch v Lužických horách nebo možná trochu opomíjené Konstatinovy lázně v Západních Čechách. Rubrika Pozvánky přináší informace o zajímavých klubových akcích, které se uskuteční v dubnu 2018 a na které vás zvou odbory KČT z celé republiky.

  V seriálu Chaty KČT představuje autor Ing. Jan Havelka Jiráskovu chatu na Dobrošově. V dalším dílu informací o rozhlednách představuje autor seriálu Ing. Vladimír Pohorecký rozhlednu na Studenci v Lužických horách. V rubrice Rozhovor představujeme v tomto čísle Turisty Olafa Čiháka, organizátora 100 km pochodů. Je zajímavé, že „stovky“ se u nás zavedly a mají u nás již více než půlstoletí dlouhou tradici. Mnoho dalších zajímavostí najdete i v tradičních Zprávách KČT nebo v informacích od Asociace TOM.

  Soutěživé čtenáře jistě zaujmou informace o Vybavení pro turistiku. Partnerem časopisu TURISTA č.4/2018 je firma The Nort Face, jeden z největších domácích prodejců outdoorového vybavení pro všechny druhy volnočasových aktivit v přírodě a v horách.

  TURISTA č. 3/2018

  Téma čísla 3/2018, které vychází 23. února 2018, nás zavádí za dřevěnicemi, kapličkami a krásnými výhledy na beskydský Javorníček. Zajímavý tip na zimní výlet je námětem článku Zimní putování ze Sobotína do Maršíkova. Nová rubrika Pozvánky přináší informace o zajímavých klubových akcích, které vyhlašují jednotlivé odbory KČT po celé republice a kterých se může zúčastnit každý zájemce o pohyb v jarní přírodě.

  Seriál Chaty KČT přináší dosud nepublikovaný přehled chat, které postavily odbory KČT do 1. světové války. Další díl informací o rozhlednách představuje dřevěnou konstrukci na vrcholu šumavského Boubína. O Janu Stráském, bývalém předsedovi Klubu i významné osobnosti našeho veřejného života, je náplní dalšího dílu o zajímavých osobnostech KČT. Mnoho dalších zajímavostí najdete i ve Zprávách KČT nebo v informacích od Asociace TOM.

  Pro soutěživé čtenáře budou zcela jistě zajímavé informace o Vybavení pro turistiku. Partnerem časopisu TURISTA č. 3/2018 je firma Rock Point, jeden z největších prodejců outdoorového vybavení pro všechny druhy volnočasových aktivit v přírodě a v horách.

  TURISTA č. 1–2/2018

  V týdnu od 22. ledna 2018 je na všechny předplatitele i do široké sítě prodejen PNS v celé ČR distribuováno první číslo letošního časopisu TURISTA. Oproti loňskému ročníku je časopis rozšířen o čtyři strany, přináší i některé nové rubriky a další novinky.

  Tématem č. 1–2/2018 jsou informace a popis Lyžařské magistrály Krušných hor i mnohých jiných úseků kolem této běžkařské tepny mezi Kraslicí a Chomutovem. Jiné zajímavé tipy pro běžkaře přináší i články Na běžkách kolem Jizery nebo Za Vřesovou studánkou. Zajímavým tipem na krásný výlet je pozvánka na nejvýše položenou opevněnou pravěkou lokalitu na severním ostrohu šumavské hory Valy (1010 m) – poměrně málo známý Obří hrad.

  Seriál chaty KČT pokračuje dalším dílem – autor Ing. Jan Havelka představuje tentokráte cestu údolím Lužnice a chatu U Hradu příběnického. Seriál o rozhlednách přibližuje Máminku – rozhlednu, která stojí asi 10 km od Berouna na kopci Krušná hora.

  Medailonek o Václavu Červinkovi, který loni oslavil 100 let, připomíná jednu s významných osobností československé turistiky a alpinismu. Mnoho dalších zajímavostí najdete i ve Zprávách KČT nebo v informacích od Asociace TOM.
  Partnerem č. 1–2/2018 je firma HERVIS, která u nás patří mezi lídry na trhu se sportovním oblečením. Firma Hervis věnovala čtenářům Turisty tři hodnotné ceny do zavedené Soutěže pro čtenáře časopisu.

  Redakce, produkce, objednávky inzerce

  Od roku 2017 je zhotovitelem časopisu TURISTA společnost Lidé&Hory, s. r. o.

  sídlo redakce je na adrese:
  Lidé&Hory, s. r. o., Štefánikova 63, 150 00 Praha 5,
  tel.: 257 328 388, mobil: 777 600 997.
  Kontaktní e-mailová adresa: turista@lideahory.cz

  Šéfredaktorem časopisu je od roku 2018 Mgr. & Mgr. Michal Bařinka
  Vedoucím realizačního týmu je Ing. Ladislav Jirásko. Objednávky inzerce na adrese společnosti Lidé&Hory, s. r. o.

  Redakční rada časopisu TURISTA

  Mgr. & Mgr. Michal Bařinka
  Ing. Ladislav Jirásko
  Mgr. Vratislav Chvátal
  JUDr. Petr Hrubec

  Redakční rada Zpráv KČT

  Zdeněk Cabalka, předseda, cabalka@kct.cz

  Ing. Ivan Press
  Ing. Míla Bradová
  Miloslav Holenda
  Ing. Mojmír Nováček

  Podklady do Zpráv musí být předány nejpozději 40 dnů před vydáním časopisu, nejlépe do 20. dne předchozího měsíce.


  Odkazy

  Obrázek uživatele admin

  Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

  Generální partner

  Lesy České republiky a.s.

           Partneři

            HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

            Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

  Hlavní partneři

  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
  Alpine Pro

           Partnerské spolky

            Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
          Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

  Partnerské instituce, organizace a firmy

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

  WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

  Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy